Så jobbar vi

Betaniahemmet ska vara en plats där du kan lyckas. Vi arbetar varje dag för att du ska få ett så meningsfullt liv som möjligt – utifrån dina egna behov, intressen och drömmar.

Här kan du läsa om vilka arbetssätt och metoder som vi jobbar med inom Betaniahemmet.


Vårt uppdrag

Vi erbjuder stöd och service till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd (AST). Våra verksamheter erbjuder boendelösningar och anpassad sysselsättning enligt LSS.

två leende personer pusslar på daglig verksamhet


Trygghet

Hos oss ska alla känna sig trygga. Vi anpassar våra arbets- och förhållningsätt utifrån vad som är lämpligt för varje enskild person.

Vår personal erbjuder stöd efter behov och strävar alltid efter att alla ska få ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Lågaffektivt bemötande


För att minimera utmanande beteenden arbetar vi med ett lågaffektivt bemötande. Detta är en pedagogik där man jobbar aktivt och förebyggande – alltid med individen i centrum.

En stor del av vårt arbete består av att skapa en trygg miljö i både tid och rum. I alla lägen jobbar vi aktivt för att kunna undvika eller mildra utmanande beteenden.

Många av våra verksamheter har även specifik kompetens för att förebygga utåtagerande beteenden.

två personer i ett kök håller upp en hjärtformad tårta


Tydlighet

Hos oss ska alla få rätt förutsättningar att förstå, påverka och själv välja i sin vardag.

Med hjälp av förtydligande kommunikation och struktur är vi lyhörda för varje persons behov, önskemål och dagsform.

Vi jobbar med tydliga rutiner och verktyg – så som bildstöd, scheman, sociala berättelser och tecken som alternativ. All kommunikation anpassas utifrån varje persons behov av intryck och stimulans.


Tillit

Det förebyggande arbetet är viktigt. Med långsiktiga strategier utvecklar vi metoder som kan skapa och bibehålla tillit. Genom att noggrant förbereda och utvärdera aktiviteter formar vi en tydlig och förutsägbar vardag.

Pedagogiska frågor och vägledning


Som stöd i det dagliga arbetet får vår personal nära metodhandledning och vägledning av våra habiliteringsledare.

Deras uppgift är att ge dig stöd i metod och förhållningssätt samt att vägleda kring frågor gällande social dokumentation.

Habiliteringsledare och enhetschef ger förutsättningar för ett nära ledarskap. Syftet är att ge trygghet till våra medarbetare i verksamheten. Men framför allt att kunna ge en ökad kvalitet till våra brukare.Tydliggörande pedagogik
Lågaffektivt bemötande
Individanpassad struktur

Organisation

Föreningen Betaniahemmet är en ideell och icke vinstdrivande förening. Vårt högsta beslutande organ är föreningsstämman. Här beslutas om övergripande verksamhetsfrågor, föreningens mål, budget och stadgar.

Vår organisation styrs av styrelsen. Den löpande verksamheten leds av en verksamhetschef, som är högsta beslutande tjänsteman. Verksamhetschefen rapporterar till och svarar inför styrelsen.

I ledningsgruppen ingår våra enhetschefer och verksamhetschef. Här leds den löpande verksamheten med stöd från vår administrativa avdelning – Verksamhetsstöd.Lena Lundblad

Ordförande

lena@lundblads.com

Dennis Bucht

Vice ordförande

dennis.bucht@outlook.com

Helle Wijk

Styrelseledamot

helle.wijk@fhs.gu.se

Berit Rosengren

Styrelseledamot

rosengren55@gmail.com

Ylva Berggren

Styrelseledamot

ylvakristinab@gmail.com

Erik Gedeck

Styrelseledamot

erikgedeck@hotmail.com

Ingrid Larsson

Styrelseledamot

ingrid.il.larsson@gmail.com

 

Thomas Belfrage

Revisor

Cecilia Inghammar-Stripple

Lekmannarevisor

Kjell Johansson

Lekmannarevisor-suppleant

 

Camilla Dahlin

Verksamhetschef

camilla.dahlin@betaniahemmet.se

Anette Vall

Ekonom och sekreterare

anette.vall@betaniahemmet.se

Mikael Jonsson

Facklig representant Kommunal

 

Ladda ner stadgar som pdf:Bild
 

Ladda ner årsmötesprotokoll som pdf:Bild
 Våra verksamheter

en leende person sitter i ett kök
Gruppboende enligt LSS
två leende personer blandar en sallad tillsammans i ett kök
Daglig verksamhet
närbild av en person som pysslar på daglig verksamhet

Om Betaniahemmet

Vi har sedan 1905 arbetat med att förenkla vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreningen Betaniahemmet är ideell och drivs helt utan vinstintresse. Detta gör oss unika i dagens bransch.


Läs mer

Bild text till sociala medier Bild text till sociala medier Bild text till sociala medier Bild text till sociala medier

Kontakta oss

info@betaniahemmet.se
031 28 89 57
Synpunkter och klagomål
Platsförfrågan och rådgivning
Visselblåsning

Om Föreningen

Hem
Om oss
Nyheter
Så jobbar vi

Våra verksamheter

Gruppboende enligt LSS
Daglig verksamhet
Kontakter

Jobba hos oss

Lediga jobb
Så är det att jobba hos oss
Spontanansökan
Prenumerera på jobb

För medarbetare

Logga in

Org nr: 857200-1363

Besök oss

Lekullevägen 6 A, Askim

Postadress

Föreningen Betaniahemmet
Box 1124
436 23 ASKIM