Vad är LSS?

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att få extra stöd i din vardag. Det är syftet med ”lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”, som förkortas LSS.

Ett gott och självständigt liv

LSS ger dig rätt att ansöka om stöd för att kunna ta del av samhällslivet på samma villkor som alla andra. Du ska till exempel ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning.


Vem gäller LSS för?

I lagen beskrivs vilka personer som har rätt till en LSS-insats. Bedömningen sker utifrån tre olika personkategorier som man kallar personkretsar.

10 olika typer av stöd

LSS innehåller tio olika former av hjälp för att få stöd och service.


Ansöka om LSS

Om du behöver en LSS-insats måste du göra en ansökan. Du kan kontakta din kommun och fråga efter en LSS-handläggare. Kommunen är skyldig att ge dig information och hjälp i frågor om LSS.

Betaniahemmet erbjuder både gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet enligt LSS på flera platser kring Göteborg.


1.  Ansök om insats


2.  Kommunen fattar beslut


3.  Välj din omsorg

Om du inte kan söka själv

Behöver du hjälp med din ansökan, eller är under 15 år, kan du få hjälp av din vårdnadshavare, god man, förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare. Du kan också söka stöd enligt LSS genom ditt juridiska ombud.


Om du vill klaga

LSS är en rättighetslag. Om du får nej på din ansökan, eller inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga det. Om du inte får en LSS-insats har du även möjlighet att ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen, SoL.


Vill du veta mer om hur du ansöker om LSS?

På Autism- och Aspergerförbundets hemsida beskriver de enkelt om hur du gör i både film och text.


Mer information om LSS:

Bostad med särskild service för vuxna (LSS) – ivo.se

Daglig verksamhet (LSS) – ivo.seLäs mer om våra LSS-verksamheter

en leende person sitter i ett kök med en kaffekopp
Gruppboende enligt LSS
två leende personer står och blandar en sallad i ett kök
Daglig verksamhet


närbild av en person som pysslar på Betaniahemmet

Vi drivs utan vinstintresse

Betaniahemmet är unika i branschen då vi är en ideell och icke vinstdrivande förening. I över 100 år har föreningen bedrivit verksamhet i Göteborgsområdet, för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov.


Läs mer

Bild text till sociala medier Bild text till sociala medier Bild text till sociala medier Bild text till sociala medier

Kontakta oss

info@betaniahemmet.se
031 28 89 57
Synpunkter och klagomål
Platsförfrågan och rådgivning
Visselblåsning

Om Föreningen

Hem
Om oss
Nyheter
Så jobbar vi

Våra verksamheter

Gruppboende enligt LSS
Daglig verksamhet
Kontakter

Jobba hos oss

Lediga jobb
Så är det att jobba hos oss
Spontanansökan
Prenumerera på jobb

För medarbetare

Logga in

Org nr: 857200-1363

Besök oss

Lekullevägen 6 A, Askim

Postadress

Föreningen Betaniahemmet
Box 1124
436 23 ASKIM