Visselblåsarfunktion

Vad innebär en visselblåsning?

Visselblåsarlagen ger skydd för personer som rapporterar missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som har allmänintresse. Skyddet mot repressalier gäller inte för personliga klagomål eller medveten spridning av falsk information.

Har du sett eller upplevt allvarliga missförhållanden som är arbetsrelaterade, tex brott som bedrägerier, korruption, mutor och spioneri? Visselblåsning handlar om en mera allvarlig och omfattande händelse som är av allmänt intresse, till skillnad från personliga klagomål som främst rör individen själv. Upplever du ett arbetsmiljöproblem eller missnöje mot chef/beslut ska du vända dig till närmsta chef i första hand, eller till chefens chef i andra hand, eller till HR i tredje hand. Om ditt ärende avser ett allvarligt missförhållande enligt exemplen ovan kan du gå vidare till nästa steg. Gäller ditt ärende allvarliga missförhållanden i verksamheten som påverkar brukarna skall du göra en lex Sarah-anmälan.


Beskriv ditt ärende

Skriv så utförligt du kan vad ärendet gäller och vilken enhet som anmälan avser. Namnge personer, platser och händelser tydligt. Observera att ärendet inte klassas som visselblåsning om det endast är personalgruppen på enheten som berörs av tex en schemaförändring som leder till ett allmänt missnöje.


Önskar du vara anonym?

Vid JA Om du väljer att vara anonym kommer återkoppling ske via ett alias i form av ett idnr och lösenord till en krypterad chattfunktion där mottagaren av ditt ärende inte kan spåra vem du är. Du kan när som helst bryta din anonymitet till utredaren, men din identitet är fortfarande hemlig för din chef/verksamhet. Om ditt ärende inte klassas som visselblåsning omfattas du inte av skyddet mot repressalier och anonymitet.
NEJ – ange en kontaktuppgift där vi kan återkoppla till dig


Så här behandlar vi din anmälan och personuppgifter

Mottagare av din anmälan är en liten krets av personer på HR samt verksamhetschef. Ditt ärende kan komma att utredas både internt och externt beroende på anmälans innehåll och art. All konversation är krypterad och dina uppgifter lagras inte och går inte att spåra. Inom 7 dagar ska du enligt lag få återkoppling på ditt ärende.

denna sida kan du efter du fått dina inloggningsuppgifter följa ditt ärende.

Fyll i formuläret

Enhet:

Meddelande:

Önskar du vara anonym?

Nej Ja


Önskemål om svar:

* Frivilligt, lämna rutan tom om du e vill bli kontaktad


Bild text till sociala medier Bild text till sociala medier Bild text till sociala medier Bild text till sociala medier

Om Föreningen

Hem
Om oss
Nyheter
Så jobbar vi

Våra verksamheter

Gruppboende enligt LSS
Daglig verksamhet
Kontakter

Besök oss

Lekullevägen 6 A, Askim

Postadress

Föreningen Betaniahemmet
Box 1124
436 23 ASKIM